AUDYT BEZPIECZEŃSTWA
Audyt i wdrażanie procedur bezpieczeństwa organizacji w standardzie
CPTED + ATRiM

Zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie środowiska (Crime Prevention Through Environmental Design – CPTED) jest interdyscyplinarnym podejściem do przeciwdziałania zachowaniom przestępczym poprzez projektowanie środowiska. Strategie CPTED polegają na zdolności do wpływania na decyzje sprawcy, które zapobiegają tworzeniu się okazji przestępczych. Większość implementacji CPTED występuje wyłącznie w zurbanizowanym i industrialnym środowisku. Zasady projektowania CPTED wpływają na elementy środowiska zbudowanego, począwszy od małej skali (jak strategiczne wykorzystanie małej architektury) z nadrzędnym, także w formie ukształtowania całej dzielnicy miejskiej (bądź podczas rewitalizacji), zakładów przemysłowych.


Model Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Anti-Terror Risk Infrastructure Protection Model – ATRiM) jest w głównej mierze unikalną metodologią prowadzenia audytu bezpieczeństwa a następnie wypracowywania możliwości modyfikacji zaistniałego poziomu w celu zapobiegania ewentualnym atakom terrorystycznym jak i przestępczości.


Perkun Global wykorzystuje swoją wiedzę i z sukcesem wprowadza innowacyjną metodę jako standard bezpieczeństwa.

Doradzamy na każdym etapie przed wykonaniem jak i po wykonaniu w celu modyfikacji stanu faktycznego i podniesienia standardu bezpieczeństwa – dużych obiektów sportowych i rozrywkowych, miejsc atrakcji turystycznych, kina i teatry, hotele i restauracjach, w centrach handlowych, w przestrzeni dla biznesu, w obiektach oświaty, w budynkach służby zdrowia, w miejscach wyznania kultu, oraz obiektach infrastruktury krytycznej.


Usługa polegająca na ocenie aktualnego poziomu zaawansowania organizacji w zakresie wdrożenia procedur szeroko rozumianej ochrony przedsiębiorstwa, przygotowaniu i wdrożeniu odpowiednich, adekwatnych do uznanych standardów procedur bezpieczeństwa organizacji, na które składają się m.in. następujące obszary:

  • Ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych
  • Bezpieczeństwa kluczowych procesów biznesowych
  • Bezpieczeństwa informacji, szczególnie tajemnicy przedsiębiorstwa


Czas realizacji:

Audyt jest przeprowadzany w czasie od 5 do 14 dni. Po zakończeniu gromadzenia informacji przygotowywany jest raport wraz z prezentacją. Raport zawiera pełną analizę zagrożeń wraz z miejscami ich występowania, możliwość ograniczenia zagrożeń wraz z rozwiązaniami (organizacyjnymi i technicznymi), sprawdzenie istniejących procedur i dostosowanie ich na potrzeby aktualnej i przyszłej ochrony obiektu.