Pierwszy certyfikat standardu CPTED w Polskiej Grupie Zbrojeniowej


Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymały certyfikat potwierdzający osiągnięcie najwyższych standardów w zakresie kształtowania bezpiecznej przestrzeni w ramach koncepcji CPTED pierwszej generacji.
Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach i było udokumentowaniem wkładu w bezpieczeństwo spółki a przez to umocnienie jej pozycji na światowym rynku. Certyfikat odebrał prezes WZL2 S.A. Leszek Walczak.
Warto dodać, iż koncepcja określana skrótem CPTED od pierwszych liter angielskiego sformułowania Crime Prevention Trough Environmental Design, czyli Przeciwdziałanie Przestępczości Przez Kształtowanie Przestrzeni, która zyskała duże zainteresowanie na początku dwudziestego pierwszego wieku, jest innowacyjnym połączeniem nowoczesnych technologii, wiedzy i doświadczenia międzynarodowych ekspertów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w infrastrukturze przemysłowej, krytycznej i przestrzeni publicznej.
Obecnie na arenie międzynarodowej a w szczególności w Europie i Polsce promowaniem i wdrażaniem między innymi tej koncepcji zajmuje się działająca w sektorze bezpieczeństwa firma PERKUN GLOBAL, której przedstawiciele mieli zaszczyt wręczyć certyfikat dla WZL2 S.A.
Udostępnij: