Zapobieganie przestępczości dla każdego – CZ. 1 – WSTĘP


Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni jest spolszczoną wersją angielskiego akronimu CPTED, który po rozwinięciu oznacza Crime Prevention Through Enviromental Design.
Terminu tego po raz pierwszy użył kryminolog C. R. Jeffery w tytule swojej książki z 1971 r.
Prawidłowe projektowanie i efektywne korzystanie ze środowiska zabudowanego, które mogą powadzić do redukcji strachu przed przestępczością i częstotliwości jej występowania, a także do zwiększenia jakości życia. Celem CPTED jest zredukowanie okazji przestępczych, które mogą być integralnie związane z projektem budynków lub też ich otoczenia.
źródło: T. Crowe, Crime Prevention Through Environmental Design: applications of Architectural Design and Space Management Concepts (2nd ed.), Oxford: Butterworth-Heinemann 2000, s. 46
Dalej teoria wygląda znacznie lepiej. Wyodrębniamy w teorii zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni (dalej CPTED) dwie generacje.
CPTED pierwszej generacji:
  • wyodrębnienie terenu/ terytorialność (territoriality)
  • obserwacja/ nadzór (surveillance)
  • kontrola dostępu (access control)
  • wzmocnienie celu (target hardening)
  • wygląd/ zarządzanie i konserwacja (image/ management and maintenance)
  • wsparcie aktywności/ wsparcie użytkowania (activity support)
źródło: P. Cozens, G. Saville, D. Hillier: Crime prevention through environmental design (CPTED): a review and modern bibliography, Property Management 2005, 23, s. 328-356.
Jak to się przekłada z teorii na praktykę? Co to wszystko oznacza? Co przedstawia CPTED drugiej generacji? O wszystkim napiszę w kolejnych postach i w nich przedstawię przykłady. Zapraszam.
Udostępnij: