Zapobieganie przestępczości dla każdego – CZ. 2 – BARIERY


Pojęcie terytorialności towarzyszy nam od dawnych dziejów. W pojęciu CPTED terytorialność czyli wyodrębnienie terenu z przestrzeni wyrażana jest poprzez symboliczne i rzeczywiste bariery. W celu lepszego zobrazowania przedstawię przykłady.
Symboliczne bariery:
Słupy graniczne na granicy Norwesko – Rosyjskiej. Każda ze stron oznacza swój słup barwami, symbolem, napisem aby wskazać granice zasięgu swojego terytorium. Jest to jedna z najstarszych form komunikacji. Od najbardziej odciętych od cywilizacji plemion do wysoko rozwiniętych społeczeństw, symbole graniczne są stosowane i zrozumiałe.
Oczywisty symbol przynależności do grupy, która otworzyła swoje granice i możemy w swobodny sposób się przemieszczać. Niemniej symbol wskazuje, że wchodzimy na inne terytorium i tam należy przestrzegać praw i norm lokalnych.
Pisząc o dawnych dziejach miałem na myśli również takie gdy biskupi chcieli dać do zrozumienia książętom gdzie zaczynają się ich ziemie i ich prawa.
Przykłady symboli wskazujących gdzie przechodzi granica jest wiele i niewątpliwie będę do nich powracał w późniejszych postach. Teraz przedstawię w jaki sposób rozwijały się bariery rzeczywiste. Pojawiły się na wieki przed powstaniem definicji oraz metodologii CPTED.

 

Bariery rzeczywiste

 

mogą wyglądać różnie i nie koniecznie muszą wyglądać jak płot choć z definicji płot wyodrębnia przestrzeń. Na przykładzie obrazów postaram się przekazać jakie formy przybiera bariera rzeczywista i gdzie należy jej szukać.
Zaczniemy od klasycznego przykładu czyli zamku, który posiada z punktu widzenia CPTED wszystkie wymagane standardy lecz nie zawsze dostrzegamy je we właściwych miejscach. W tym wypadku wyodrębnienie terenu można dostrzec już u podnóża góry na szczycie której wybudowano zamek, ponieważ wielokrotnie był to warunek konieczny, zalecany lub po prostu niezbędny dla wyboru budowy “bezpiecznego miejsca”. Jednym słowem “niedostępność” czyniła obiekt dodatkowo bezpiecznym. Kolejnym miejscem wyodrębnienia jest granica fosy (kolor niebieski), rzeki, torfowiska, itp. Dopiero w tym miejscu rozmawiamy o murach otaczających majdan i stojący wewnątrz dondżon.
Wniosek pierwszy, który się nasuwa to, że bariera rzeczywista może pojawić się o wiele wcześniej niż ogrodzenie posesji, miasta, obiektu naszych dociekań.
Doskonały przykład obrazujący powyższy wniosek. Płożąca roślina “obronna” tworząca pas przed ogrodzeniem i przez to zwiększająca dystans i szerokość pasa wyodrębnienia.
Przykładów można odnaleźć bardzo wiele we własnym otoczeniu. Najważniejsze jest to aby je dostrzec.
Udostępnij: